Försäljning

Auktionsdatum :
2010-09-09
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
750
Total budvolym :
4 302
Emitterat institutioner:
750
Teckningskvot :
5,74
Antal bud :
22
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,3470(137,304)
Lägsta ränta :
0,3380(137,364)
Högsta ränta :
0,3600(137,217)
% of Eq Price Lvl :
60,00