Försäljning

Auktionsdatum :
2010-08-25
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003459494
Förfall :
2010-11-17
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 938
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
2,39
Antal bud :
70
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,3810(99,913)
Lägsta ränta :
0,1200(99,973)
Högsta ränta :
0,4150(99,906)
% of Eq Price Lvl :
19,20