Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-30
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003426873
Förfall :
2010-10-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
16 630
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,66
Antal bud :
57
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,3160(99,904)
Lägsta ränta :
0,2500(99,924)
Högsta ränta :
0,3600(99,890)
% of Eq Price Lvl :
60,00