Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-23
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003393131
Förfall :
2010-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
9 551
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
1,91
Antal bud :
37
Antal acc bud :
23
Snittränta :
0,4260(99,799)
Lägsta ränta :
0,3800(99,821)
Högsta ränta :
0,4700(99,779)
% of Eq Price Lvl :
69,53