Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-09
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003393131
Förfall :
2010-12-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
22 420
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
2,24
Antal bud :
75
Antal acc bud :
53
Snittränta :
0,4720(99,755)
Lägsta ränta :
0,4100(99,787)
Högsta ränta :
0,5200(99,731)
% of Eq Price Lvl :
4,33