Försäljning

Auktionsdatum :
2010-06-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
10 050
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
3,35
Antal bud :
17
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,8000(118,530)
Lägsta ränta :
1,7970(118,540)
Högsta ränta :
1,8000(118,530)
% of Eq Price Lvl :
96,69