Försäljning

Auktionsdatum :
2010-05-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003330380
Förfall :
2010-08-18
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
23 876
Emitterat institutioner:
14 999
Teckningskvot :
1,59
Antal bud :
76
Antal acc bud :
60
Snittränta :
0,2120(99,952)
Lägsta ränta :
0,1440(99,967)
Högsta ränta :
0,2400(99,945)
% of Eq Price Lvl :
20,50