Försäljning

Auktionsdatum :
2010-04-07
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
11 900
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
3,97
Antal bud :
37
Antal acc bud :
10
Snittränta :
3,2200(115,804)
Lägsta ränta :
3,2180(115,820)
Högsta ränta :
3,2200(115,800)
% of Eq Price Lvl :
94,00