Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-31
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003270735
Förfall :
2010-07-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
15 616
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,04
Antal bud :
49
Antal acc bud :
48
Snittränta :
0,2490(99,927)
Lägsta ränta :
0,2180(99,936)
Högsta ränta :
0,2900(99,915)
% of Eq Price Lvl :
42,00