Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
298
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 600
Total budvolym :
86
Emitterat institutioner:
0
Teckningskvot :
0,05
Antal bud :
4
Antal acc bud :
0
Snittränta :
0,0000(0,000)
Lägsta ränta :
0,0000(0,000)
Högsta ränta :
0,0000(0,000)
% of Eq Price Lvl :
0,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 500
Total budvolym :
986
Emitterat institutioner:
151
Teckningskvot :
0,39
Antal bud :
8
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,2520(156,002)
Lägsta ränta :
1,2490(156,044)
Högsta ränta :
1,2700(155,748)
% of Eq Price Lvl :
100,00