Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 382
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
58
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,1810(99,955)
Lägsta ränta :
0,1300(99,968)
Högsta ränta :
0,2000(99,951)
% of Eq Price Lvl :
90,04