Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-17
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003208826
Förfall :
2010-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
13 427
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,34
Antal bud :
50
Antal acc bud :
47
Snittränta :
0,3010(99,850)
Lägsta ränta :
0,1200(99,940)
Högsta ränta :
0,3300(99,835)
% of Eq Price Lvl :
74,60