Försäljning

Auktionsdatum :
2010-03-03
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003208826
Förfall :
2010-09-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
17 380
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,74
Antal bud :
53
Antal acc bud :
33
Snittränta :
0,2870(99,846)
Lägsta ränta :
0,2400(99,871)
Högsta ränta :
0,2980(99,840)
% of Eq Price Lvl :
47,33