Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-24
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
1 500
Total budvolym :
6 350
Emitterat institutioner:
1 499
Teckningskvot :
4,23
Antal bud :
15
Antal acc bud :
3
Snittränta :
2,5630(109,719)
Lägsta ränta :
2,5600(109,734)
Högsta ränta :
2,5640(109,715)
% of Eq Price Lvl :
61,49