Försäljning

Auktionsdatum :
2010-02-18
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 550
Emitterat institutioner:
499
Teckningskvot :
9,10
Antal bud :
18
Antal acc bud :
2
Snittränta :
0,8690(135,042)
Lägsta ränta :
0,8690(135,042)
Högsta ränta :
0,8690(135,042)
% of Eq Price Lvl :
83,17