Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
7 990
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
1,60
Antal bud :
38
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,1890(99,924)
Lägsta ränta :
0,1200(99,952)
Högsta ränta :
0,1990(99,920)
% of Eq Price Lvl :
10,00