Försäljning

Auktionsdatum :
2010-01-20
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003116250
Förfall :
2010-04-21
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
30 601
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
2,04
Antal bud :
70
Antal acc bud :
52
Snittränta :
0,1660(99,959)
Lägsta ränta :
0,1190(99,971)
Högsta ränta :
0,1860(99,954)
% of Eq Price Lvl :
78,30