Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-16
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003085562
Förfall :
2010-06-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
9 086
Emitterat institutioner:
5 586
Teckningskvot :
0,91
Antal bud :
34
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,1750(99,913)
Lägsta ränta :
0,1000(99,950)
Högsta ränta :
0,2080(99,896)
% of Eq Price Lvl :
100,00