Försäljning

Auktionsdatum :
2009-12-09
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1046
ISINkod :
SE0000909640
Kupong % :
5,500
Förfall :
2012-10-08
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
16 301
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
5,43
Antal bud :
22
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,7340(110,260)
Lägsta ränta :
1,7280(110,277)
Högsta ränta :
1,7340(110,260)
% of Eq Price Lvl :
99,93