Försäljning

Auktionsdatum :
2009-11-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE0001149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
7 880
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,63
Antal bud :
39
Antal acc bud :
14
Snittränta :
3,3450(115,024)
Lägsta ränta :
3,3400(115,078)
Högsta ränta :
3,3500(114,978)
% of Eq Price Lvl :
60,00