Försäljning

Auktionsdatum :
2009-11-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 122
Emitterat institutioner:
499
Teckningskvot :
4,24
Antal bud :
14
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,0060(134,130)
Lägsta ränta :
1,0040(134,144)
Högsta ränta :
1,0150(134,063)
% of Eq Price Lvl :
16,33