Försäljning

Auktionsdatum :
2009-11-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1047
ISINkod :
SE00011149311
Kupong % :
5,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
5 100
Emitterat institutioner:
2 999
Teckningskvot :
1,70
Antal bud :
35
Antal acc bud :
23
Snittränta :
3,4010(114,514)
Lägsta ränta :
3,3850(114,672)
Högsta ränta :
3,4080(114,445)
% of Eq Price Lvl :
42,57