Försäljning

Auktionsdatum :
2009-10-28
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1049
ISINkod :
SE0001250135
Kupong % :
4,500
Förfall :
2015-08-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
9 560
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
3,19
Antal bud :
23
Antal acc bud :
4
Snittränta :
2,7980(108,953)
Lägsta ränta :
2,7960(108,965)
Högsta ränta :
2,7990(108,950)
% of Eq Price Lvl :
71,00