Försäljning

Auktionsdatum :
2009-10-21
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0003041300
Förfall :
2010-01-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
18 420
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
1,84
Antal bud :
60
Antal acc bud :
41
Snittränta :
0,1590(99,961)
Lägsta ränta :
0,1200(99,970)
Högsta ränta :
0,1800(99,956)
% of Eq Price Lvl :
81,97