Försäljning

Auktionsdatum :
2009-10-14
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
4 900
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
1,63
Antal bud :
21
Antal acc bud :
12
Snittränta :
3,2270(108,167)
Lägsta ränta :
3,2220(108,210)
Högsta ränta :
3,2340(108,106)
% of Eq Price Lvl :
33,33