Försäljning

Auktionsdatum :
2009-10-08
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 229
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,46
Antal bud :
39
Antal acc bud :
2
Snittränta :
1,4630(156,152)
Lägsta ränta :
1,4630(156,152)
Högsta ränta :
1,4630(156,152)
% of Eq Price Lvl :
100,00