Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
2 700
Total budvolym :
1 457
Emitterat institutioner:
1 080
Teckningskvot :
0,54
Antal bud :
10
Antal acc bud :
5
Snittränta :
1,4920(153,295)
Lägsta ränta :
1,4840(153,320)
Högsta ränta :
1,5010(153,072)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3104
ISINkod :
SE0000556599
Kupong % :
3,500
Förfall :
2028-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
1 700
Total budvolym :
1 249
Emitterat institutioner:
1 088
Teckningskvot :
0,73
Antal bud :
22
Antal acc bud :
14
Snittränta :
1,5970(153,066)
Lägsta ränta :
1,5850(153,350)
Högsta ränta :
1,6140(152,693)
% of Eq Price Lvl :
100,00

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-24
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
5 292
Emitterat institutioner:
Teckningskvot :
Antal bud :
Antal acc bud :
Snittränta :
Lägsta ränta :
Högsta ränta :