Försäljning

Auktionsdatum :
2009-09-02
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
13 675
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
4,56
Antal bud :
24
Antal acc bud :
1
Snittränta :
2,6540(117,720)
Lägsta ränta :
2,6540(117,720)
Högsta ränta :
2,6540(117,720)
% of Eq Price Lvl :
100,00