Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-27
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
4 001
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
8,00
Antal bud :
23
Antal acc bud :
8
Snittränta :
1,1970(133,313)
Lägsta ränta :
1,1750(133,481)
Högsta ränta :
1,2090(133,222)
% of Eq Price Lvl :
9,00