Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002898577
Förfall :
2009-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
12 280
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,46
Antal bud :
37
Antal acc bud :
19
Snittränta :
0,0530(99,984)
Lägsta ränta :
0,0400(99,988)
Högsta ränta :
0,0800(99,976)
% of Eq Price Lvl :
88,91

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-26
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002947358
Förfall :
2009-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 710
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
2,34
Antal bud :
54
Antal acc bud :
32
Snittränta :
0,0530(99,988)
Lägsta ränta :
0,0000(100,000)
Högsta ränta :
0,0900(99,980)
% of Eq Price Lvl :
69,18