Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-12
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002947358
Förfall :
2009-11-18
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 420
Emitterat institutioner:
9 996
Teckningskvot :
2,34
Antal bud :
54
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,0550(99,985)
Lägsta ränta :
0,0380(99,990)
Högsta ränta :
0,0700(99,981)
% of Eq Price Lvl :
22,31