Försäljning

Auktionsdatum :
2009-08-05
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 000
Total budvolym :
8 961
Emitterat institutioner:
3 000
Teckningskvot :
2,99
Antal bud :
33
Antal acc bud :
19
Snittränta :
3,4750(106,213)
Lägsta ränta :
3,4650(106,298)
Högsta ränta :
3,4800(106,167)
% of Eq Price Lvl :
29,00