Försäljning

Auktionsdatum :
2009-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002797365
Förfall :
2009-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
13 950
Emitterat institutioner:
7 498
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
52
Antal acc bud :
28
Snittränta :
0,2760(99,937)
Lägsta ränta :
0,1500(99,966)
Högsta ränta :
0,3100(99,929)
% of Eq Price Lvl :
70,76