Försäljning

Auktionsdatum :
2009-06-24
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002898577
Förfall :
2009-12-16
Auktions/uppköpsvolym :
7 500
Total budvolym :
11 503
Emitterat institutioner:
7 500
Teckningskvot :
1,53
Antal bud :
47
Antal acc bud :
43
Snittränta :
0,4030(99,807)
Lägsta ränta :
0,2700(99,870)
Högsta ränta :
0,4600(99,779)
% of Eq Price Lvl :
28,23