Försäljning

Auktionsdatum :
2009-06-17
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
3 690
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,05
Antal bud :
19
Antal acc bud :
17
Snittränta :
3,5330(105,796)
Lägsta ränta :
3,5150(105,949)
Högsta ränta :
3,5450(105,697)
% of Eq Price Lvl :
55,00