Försäljning

Auktionsdatum :
2009-05-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002866574
Förfall :
2009-08-19
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
19 035
Emitterat institutioner:
5 000
Teckningskvot :
3,81
Antal bud :
45
Antal acc bud :
20
Snittränta :
0,4480(99,898)
Lägsta ränta :
0,4000(99,909)
Högsta ränta :
0,4670(99,894)
% of Eq Price Lvl :
64,50