Försäljning

Auktionsdatum :
2009-05-06
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
3 350
Emitterat institutioner:
3 350
Teckningskvot :
0,96
Antal bud :
25
Antal acc bud :
25
Snittränta :
3,3690(107,260)
Lägsta ränta :
3,3550(107,384)
Högsta ränta :
3,3830(107,140)
% of Eq Price Lvl :
100,00