Försäljning

Auktionsdatum :
2009-04-22
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
4 350
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,24
Antal bud :
22
Antal acc bud :
18
Snittränta :
2,2960(120,898)
Lägsta ränta :
2,2880(120,942)
Högsta ränta :
2,3080(120,837)
% of Eq Price Lvl :
75,00