Försäljning

Auktionsdatum :
2009-04-15
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002830653
Förfall :
2009-07-15
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
22 474
Emitterat institutioner:
15 000
Teckningskvot :
1,50
Antal bud :
79
Antal acc bud :
49
Snittränta :
0,1050(99,974)
Lägsta ränta :
0,0250(99,994)
Högsta ränta :
0,1390(99,966)
% of Eq Price Lvl :
90,40