Försäljning

Auktionsdatum :
2009-04-08
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 516
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
1,86
Antal bud :
50
Antal acc bud :
25
Snittränta :
3,2390(108,452)
Lägsta ränta :
3,2100(108,703)
Högsta ränta :
3,2470(108,377)
% of Eq Price Lvl :
97,00