Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-19
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3102
ISINkod :
SE0000317943
Kupong % :
4,000
Förfall :
2020-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
2 070
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
4,14
Antal bud :
28
Antal acc bud :
4
Snittränta :
1,3350(156,494)
Lägsta ränta :
1,3320(156,540)
Högsta ränta :
1,3400(156,418)
% of Eq Price Lvl :
100,00