Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
6 000
Emitterat institutioner:
3 499
Teckningskvot :
1,71
Antal bud :
34
Antal acc bud :
20
Snittränta :
2,8710(111,831)
Lägsta ränta :
2,8550(111,976)
Högsta ränta :
2,8800(111,746)
% of Eq Price Lvl :
84,00