Försäljning

Auktionsdatum :
2009-03-04
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE00002797365
Förfall :
2009-09-16
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
23 030
Emitterat institutioner:
9 998
Teckningskvot :
2,30
Antal bud :
84
Antal acc bud :
48
Snittränta :
0,3710(99,800)
Lägsta ränta :
0,2980(99,840)
Högsta ränta :
0,3990(99,785)
% of Eq Price Lvl :
64,22