Försäljning

Auktionsdatum :
2009-02-25
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1041
ISINkod :
SE0000412389
Kupong % :
6,750
Förfall :
2014-05-05
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
9 050
Emitterat institutioner:
3 500
Teckningskvot :
2,59
Antal bud :
27
Antal acc bud :
12
Snittränta :
2,0230(122,998)
Lägsta ränta :
2,0180(123,023)
Högsta ränta :
2,0270(122,975)
% of Eq Price Lvl :
18,57