Försäljning

Auktionsdatum :
2009-02-18
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002760744
Förfall :
2009-05-20
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
36 654
Emitterat institutioner:
9 999
Teckningskvot :
3,67
Antal bud :
78
Antal acc bud :
24
Snittränta :
0,4660(99,885)
Lägsta ränta :
0,4000(99,901)
Högsta ränta :
0,4900(99,879)
% of Eq Price Lvl :
26,18