Försäljning

Auktionsdatum :
2009-02-11
Auktionstyp :
Statsobligation
Lån :
1052
ISINkod :
SE0002241083
Kupong % :
4,250
Förfall :
2019-03-12
Auktions/uppköpsvolym :
3 500
Total budvolym :
3 350
Emitterat institutioner:
3 350
Teckningskvot :
0,96
Antal bud :
19
Antal acc bud :
19
Snittränta :
2,8930(111,707)
Lägsta ränta :
2,8720(111,900)
Högsta ränta :
2,9050(111,597)
% of Eq Price Lvl :
100,00