Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002730051
Förfall :
2009-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
10 000
Total budvolym :
11 790
Emitterat institutioner:
10 000
Teckningskvot :
1,18
Antal bud :
45
Antal acc bud :
39
Snittränta :
1,1610(99,755)
Lägsta ränta :
0,9800(99,794)
Högsta ränta :
1,2490(99,737)
% of Eq Price Lvl :
65,71

Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-27
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
11 300
Emitterat institutioner:
4 999
Teckningskvot :
2,26
Antal bud :
30
Antal acc bud :
10
Snittränta :
1,1920(99,841)
Lägsta ränta :
1,0300(99,863)
Högsta ränta :
1,2480(99,834)
% of Eq Price Lvl :
75,79