Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-22
Auktionstyp :
Realobligation
Lån :
3105
ISINkod :
SE0000555955
Kupong % :
3,500
Förfall :
2015-12-01
Auktions/uppköpsvolym :
500
Total budvolym :
3 725
Emitterat institutioner:
500
Teckningskvot :
7,45
Antal bud :
26
Antal acc bud :
3
Snittränta :
1,8570(130,813)
Lägsta ränta :
1,8480(130,885)
Högsta ränta :
1,8590(130,797)
% of Eq Price Lvl :
100,00