Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-13
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002730021
Förfall :
2009-04-15
Auktions/uppköpsvolym :
15 000
Total budvolym :
38 017
Emitterat institutioner:
14 996
Teckningskvot :
2,53
Antal bud :
103
Antal acc bud :
42
Snittränta :
1,3660(99,660)
Lägsta ränta :
1,2950(99,677)
Högsta ränta :
1,3980(99,652)
% of Eq Price Lvl :
10,09