Försäljning

Auktionsdatum :
2009-01-07
Auktionstyp :
Statsskuldväxel
ISINkod :
SE0002591412
Förfall :
2009-03-18
Auktions/uppköpsvolym :
5 000
Total budvolym :
6 425
Emitterat institutioner:
4 998
Teckningskvot :
1,29
Antal bud :
30
Antal acc bud :
25
Snittränta :
1,3910(99,738)
Lägsta ränta :
1,2200(99,770)
Högsta ränta :
1,4400(99,729)
% of Eq Price Lvl :
71,09